Eesti riigi suurima IT-arenduskeskusena tuntud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) on nüüdsest sertifitseeritud ISO 27001 infoturbestandardi nõuete kohaselt.

SMITi peadirektori Mart Nielseni sõnul on ISO 27001 kvaliteedimärk, mis kinnitab et meie infoturve vastab kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele ning et digiriik püsib tugeval vundamendil. „SMITi jaoks on see suur tunnustus, sest infoturve on meie toodete ja teenuste alustala.“

„Kliendid, partnerid ja järelevalveasutused saavad olla kindlad, et meil on kõrgeimal tasemel süsteemid riskide tuvastamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks,“ selgitas ta. „Ja ka iga Eesti inimene saab olla kindel, et meie teenused on turvalised – olgu selleks rahvastikuregistri andmed, juriidilised toimingud või isikuttõendavad dokumendid“.

Nielsen tõi välja, et infoturbestandardi sertifikaadi taotlemine oli kogu organisatsiooni ühine saavutus. „Tegemist oli aasta läbi väldanud protsessiga, mis päädis auditi eduka läbimisega. Audiitorid kiitsid meie organisatsiooni küpsust ja ettevalmistust ning tegid ka täiendavaid ettepanekuid, mille abil infoturbe korraldus veelgi paremaks saada,“ kirjeldas peadirektor.

„Küberkuritegevus on tõusuteel ja kurikaelte meetodid muutuvad samm sammult kavalamateks – peame iga päev selle nimel pingutama, et pidevalt sammuke eespool olla. Tööprotsesside lihvimine, tehniliste vahendite arendamine ja inimeste kompetentside tõstmine on selle lahutamatuks eelduseks,“ märkis Nielsen.

Selle aasta alguses vahetas aastaid kehtinud ISKE standardi välja uus Eesti infoturbestandard (E-ITS), mille Eesti avaliku sektori asutused peavad rakendama. Valitsuse määruse kohaselt tohivad aga asutused E-ITSi asemel rakendada ka rahvusvahelist ISO/IEC 27001 infoturbestandardit. ISO on ulatuslikum ja rakendamine suuremat pingutust nõudev, samas SMITi teenuste kriitilisus kallutas kaalukeele just ISO standardi kasuks.

Test