Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Meie visioon: Läbi IKT teenuste viime Eesti siseturvalisuse maailma tipptasemele

Inimesed puutuvad SMITi arendatud infosüsteemidega kokku näiteks siis, kui nad tellivad isikut tõendavaid dokumente või kontrollitakse piiril nende passi. Passi ja ID-kaardi taotlemisel kasutatakse meie loodud infosüsteeme ja meie jaoks on oluline, et see toimuks inimese jaoks kiiresti ja turvaliselt.

Aga ka siis, kui abivajaja on helistanud hädaabinumbril 112 ja päästjad sündmuskohale sõidavad – päästekorraldajad ja päästjad kasutavad oma töös meie loodud infosüsteeme, kaardirakendusi ja alarmeerimisvahendeid. Raadiosidevõrgu ESTER vahendusel on tagatud operatiivtöötajate omavaheline suhtlus.

Meie loodud E-politsei infosüsteem aitab patrullpolitseinikul kontrollida auto numbrit ja juhtimisõigust. Kiiruskaamera infosüsteem registreerib kiiruseületamise ja fikseerib samaaegselt, kes on auto omanik ja kellele tuleb trahv saata.

Meie loodud IT-lahendused aitavad päästjatel, politseinikel ja häirekeskuse töötajatel ennetada õnnetusi ja päästa elusid.

SMITis töötab pea 400 inimest, kellest ca 90% on seotud IT-teenuste arendamise ja haldamisega. Meil on esindatud kõik erinevad IKT-valdkonna spetsialistide töövaldkonnad – tehnikud, noorem- ja vanemarendajad, DevOps arendajad, testijad, analüütikud, scrum masterid, süsteemi- ja võrguadministraatorid, tooteomanikud, süsteemi- ja rakendusarhitektid, sidevõrkude spetsialistid ja eksperdid. Uusi infosüsteeme arendatakse SMITis agiilselt.

SMITi töötajad panustavad igapäevaselt üle 150 siseturvalisuse IKT-teenuse toimimisse kogu riigi territooriumil. Meie töökohad asuvad 11 linnas.

Meie missioon: Päästame elusid ITga!

SMIT

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) arendab ja haldab siseturvalisusega seotud infosüsteeme Politsei- ja Piirivalveametile, Häirekeskusele, Päästeametile, Sisekaitseakadeemiale ja Siseministeeriumile.

Meie väärtused

  • Mõtlen avatult
  • Vastutan ise
  • Kaasan teisi
  • Hoolin igaühest