SMIT korraldab Siseministeeriumi valitsemisala IKT-valdkonna riigihankeid, eelkõige tarkvara arendus- ja hooldustööde tellimiseks ning asjade ostmiseks (riistvara, tark- ja riistvara tootetugi jmt)

Meie poolt läbiviidavate riigihangetega saab tutvuda Riigihangete registri veebilehel.