Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) pääste- ja hädaabiteenuste arendustiim lõi mobiilse platvormi NUGIS, mis aitab tõhusamalt koordineerida koostööd operatiivtöötajate vahel.

„NUGISe peamine eesmärk on kuvada kiirabile ja päästele sündmusega seotud asukoha ja navigatsiooni informatsiooni ning samuti ka Häirekeskuse poolt kogutud sündmuse infot. Lisaks leidub rakenduses tööriistu tegevuse planeerimiseks või mõõdistamiseks, samuti võimaldab see tutvuda eesootava olukorraga juba sündmusele sõitmise ajal,“ võtab platvormi sisu kokku SMITi pääste- ja hädaabiteenuste osakonna analüütik Eliise Talvaru. Uus süsteem asendab seni aastaid teeninud mobiilset geoinfot ehk mGIS lahendust, parandades elu-, vara- ja keskkonnapääste tehnilist võimekust.

Loodud rakendust saab kasutada ka väljaspool pääste- ja kiirabiautosid, mis tõhustab veelgi kommunikatsiooni ja informatsiooni täpsust. Info liigub Häirekeskuse ja kõigi reageerivate ressursside vahel kiiresti ning võimaldab seega kõigil osapooltel olla kursis viimaste arengutega ja langetada informeeritud otsuseid. Kuna kõik andmed jõuavad pärale reaalajas, saab päästetööde juht anda temast ka varem saabuvatele ressurssidele juhised, millist hüdranti kasutada, kuhu koguneda või milliseid muid ettevalmistus- ning päästetöid juba teostada. Tänu sellele räägime olulisest ajavõidust valdkonnas, kus loevad minutid ja sekundid.

„Varasem mGIS rakendus oli tehniliselt iganenud, seda oli keerukas edasi arendada ja hooldada ning seetõttu olid ka tolle kulud ajas kasvavad,“ tõdeb kogu projekti Taiwanist arendanud vanemarendaja Robi-Steaven Bankier. Lisaks sellele eeldas mGISi kasutamine põhjalikku koolitust – suur osa olemasolevast funktsionaalsusest jäi kasutajate eest peitu. „NUGISe puhul oligi eesmärk luua intuitiivne lahendus, mis toetab operatiivtöö vajadusi ning mis suudab ajaga kaasas käia, võimaldades sealjuures automatiseerida kohustusi ja toetada uusi tehnoloogiaid nagu näiteks droonid,“ selgitab NUGISe tooteomanik Mihkel Toomas Välimäe. Ta lisab, et NUGISe platvorm on arendatud võttes arvesse ka tulevasi liidestusi ning edasiarendusi.

„Pilootprojekti algus ei läinud päris lepase reega ja pisiviperusi jagus, ent tuumiktiim koges omal nahal, kuidas Eesti suurimas IT-majas töötavate inimeste tugeva missioonitunde juures ei ole ükski mure ületamatu,“ sõnab Välimäe. Tahvelarvutis rakendust testides tegi arendustiim ka jaburana tunduvaid sõiduteste Tallinnas ja selle lähiümbruses. Tarkvara tagasidestades ütlesid päästjad, et NUGIS on märgatavalt kiirem ja mugavam kui vana rakendus.

„See on pääste- ja hädaabiteenustes üks ääretult oluline samm, sest NUGIS koondab mitmed vajalikud infokihid. Meie päästjatena oleme rakendusega väga rahul – kui see praegu meilt ära võtta, oleksime päästega vanas ajas tagasi,“ möönab Päästeameti Tartu komandogrupi meeskonnavanem Marek Kutsar. Loodud rakendus on päästetegevuse vahetus keskmes ja abiliseks sündmuste lahendamisel. NUGIS aitab tõsta Eesti elanike turvatunnet, kuna tänu sellele jõuab abi kiiremini abivajajani ning paraneb ka abi osutamise kvaliteet.

NUGISe ehk projekti „Mobiilse operatiivtöö tagamine ühtsel kaasaegsel platvormil“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 314 950,43 euroga.

SMIT on Eesti riigi suurim IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästeks ja siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme.SMIT arendab ja haldab infosüsteeme Politsei- ja Piirivalveametile, Häirekeskusele, Päästeametile, Sisekaitseakadeemiale ja Siseministeeriumile. SMITis töötab 370 inimest.