Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ehitas valmis uue töölaua välismaalaste lühiajalise töötamise taotluste lihtsamaks haldamiseks ja menetlemiseks.

Uus töölaud võimaldab Politsei- ja Piirivalveameti (PPA)ametnikel lühiajalise töötamise registri taotlusi mugavalt hallata, näha, otsida ja delegeerida. Töölaud asendab lühiajalise töötamise registri puhvri, kuhu senini jõudsid iseteenindusest esitatud taotlused. Lisaks saab uuele töölauale suunata taotlused, mis on esitatud näiteks teeninduses kohapeal. Samuti liidestub töölaud tänavu kevadel uuendatud isikutuvastus 2.0 süsteemiga.

„Lühiajalise töötamise registreerimise iseteeninduskeskkond loodi aastal 2019. Sellest ajast alates on selle kasutatavus olnud tõusuteel. Kui 2019. aastal tehti uues iseteeninduskeskkonnas 6700 taotlust ning kirja teel ja teeninduses kohapeal tehti kokku 29 000 taotlust, siis möödunud aastal tehti iseteeninduse kaudu pea 29 000 avaldust, e-kirjaga ja teeninduses kohapeal anti sisse aga 9000 avaldust. See tähendab, et paari aastaga on suur enamik taotlustest suundunud iseteeninduskeskkonda,“ tõdeb SMITi identiteediteenuste osakonna tiimijuht Kata-Liina Normak.

Ta lisab, et kogu rändeinfosüsteemi eesmärk on protsesside automatiseerimine. Kui veel mõned aastad tagasi esitati taolised taotlused paberil ning nende dokumentide sisestamisele läks palju aega, siis täna sellist ajamahukat käsitööd enam ei tehta, sest PPA üks eesmärkidest ongi suunata inimene tegema kõik oma toiminguid just iseteeninduskeskkonnas.

Aasta alguses toimus arenduse esimese osa esimese etapi uuendus, mil sai valmis uus lühiajalise töötamise registreerimise iseteeninduskeskkond, kus taotleja saab esitada mitu taotlust korraga. Kui esimene osa tegi avalduse esitamise lihtsamaks välismaalase tööandjale, siis tänane teise osa uuendus teeb lihtsamaks ja selgemaks taotluste menetlemise just ametnikule.

SMITi identiteediteenuste osakonna tooteomanik Keili Oras selgitab, et kui siiani on ametnikud hallanud erinevaid taotlusi Excelis, siis nüüd on neil olemas töölaud, kust leiab ülevaate kõigist enda töödest ja taotlustest. „Lisaks selgemale ülevaatele ja jaotusele on seal uuendusena näiteks delegeerimise võimalus. Kui menetleja läheb puhkusele, saab ta oma tööd asendajale delegeerida ning ka asendajal tekib avaldustest lihtne ja selge ülevaade. Samuti tulevad ametnikule töölaualt teavitused erinevate saabuvate tähtaegade kohta, mis omakorda tähendab, et miski ei saa kogemata kahe silma vahele jääda,“ kirjeldab Oras.

Rääkides tulevikuplaanidest ütleb Oras, et arenduste teises etapis, mis nüüd kohe alguse saab, minnakse lühiajalise töötamise menetlusega üle eraldiseisvale rändeinfosüsteemi andmebaasile. „See on muudatus, mida kasutaja väga ei tunneta, aga andmete ja süsteemi mõttes on suur asi. Selle muudatusega kolime me lühiajalise töötamisega välja küllaltki vanast isikutuvastus- ja menetlusinfosüsteemist UUSIS ning muudame teenuse töökindlamaks ja oluliselt lihtsamini käideldavaks,“ nendib rändeinfosüsteemi tooteomanik.

Teise etapiga tehakse kohe algust, täpsem tempo ja arenduste valmimise aeg sõltub aga erasektori tulevasest koostööpartnerist, kelle arendajate abil tööd ära tehakse. Rändeinfosüsteemi lühiajalise töötamise registri arendamisel aitas arendustööd ellu viia SMITi koostööpartner tarkvaraarendusettevõte Srini OÜ.