Märtsist alustati automaatset elusündmuste registreerimist rahvastikuregistrisse. See tähendab, et kui e-teenusena esitatud taotlus läbib automaatsed kontrollid, tehakse kanded registrisse ilma ametniku sekkumiseta. Automaatseid registreerimisi alustati elukohtade ja sündidega.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas selgitas, et automaatkande tegemine ametniku abita vähendab ametnike töökoormust ning annab aega keerulisemate menetlustega tegelemiseks. Lisaks jõuavad õiged andmed sel kombel kiiremini rahvastikuregistrisse, samuti ei pea avalduse esitaja ootama ametniku otsust, vaid saab oma toimingu koheselt tehtud. „Hea meel on tõdeda, et oleme süsteemi paari kuuga kenasti tööle saanud,“ ütles Pungas.

Pungas lisas, et viimaste aastate jooksul on rahvastikuregister.ee-s esitatud igakuiselt üle 70% kõigist elukoha ja 85% sünni registreerimise avaldustest. „Portaalis rahvastikuregister.ee esitatud avalduste osakaal väga kõrge. Nüüdsest saavad 40% elukoha ja 80% sünni registreerimise e-avalduse esitajatest vastuse kande tegemise kohta kohe, avaldamise hetkel, ega pea ootama ametniku menetluseks kuluva aja möödumist,“ rääkis ta.

Teenuse arendas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. SMIT-i rahvastikuteenuste osakonna juhataja Maie Ristissaar märkis, et tegemist on taaskord sellise arendusega, mis võimaldab muuta inimeste elu lihtsamaks ning mugavamaks. „IT võimaldab meil automatiseerida tegevusi, millega hoiame kokku nii elukohateate esitajate kui ka ametnike aega. Praegu tegeleme ka jätkutöödega, mille lõppedes automaatotsuste osakaal suureneb veelgi,“ sõnas Ristissaar.

Automaatotsust ei saa teha, kui e-avaldusele tuleb lisada fail või mingid andmed vajavad täiendavat kontrollimist, näiteks lapsele soovitud ees- või perekonnanimi. Sõltumata sellest, kas e-teenusena esitatud avaldus läbib automaatotsuse või läheb ametnikule otsustamiseks, on lapsevanematel võimalus saada sünnitõend nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.

Lisaks sünni ja elukoha registreerimise menetluste automatiseerimisele väljastatakse automaatselt ka digitaaltempliga kinnitatud elektroonilisi korduvaid perekonnasündmuse tõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid, kui selle väljastamise avaldus esitatakse e-teenuse kaudu.

Siseministeerium soovitab inimestel leida hetk, et vaadata rahvastikuregister.ee leheküljel üle oma andmed ja vajadusel need ajakohastada.