29. augustil kell 15.00-16.00 toimub SMITi kontoris aadressil Mäealuse 2/2, Tallinna turukonsultatsioon teemal „Uue põlvkonna 112: kaasaegne ligipääsetav hädaabiühendus kõigile“.

Kõigil inimestel peavad olema võrdsed võimalused ja tingimused hädaabiteenuse saamiseks. Täna suheldakse numbril 112 abivajajaga audiokõne või SMS-vahendusel. See lahendus ei sobi kõikidele sihtgruppidele (nt vaegkuuljatele, liitpuudega inimestele, võõrkeelsele sihtgrupile, vägivalla ohvriks langenutele jpt) ega arvesta tänapäeva tehnoloogilisi arenguid. Lisaks jõustuvad 2025. ja 2027. a EL direktiivid, mis kohustavad tagama hädaabiteenuse uutes kanalites.

Üleminekuks uue põlvkonna 112 lahendusele on vaja läbi viia põhjalik analüüs koos võimalike uuenduslike lahenduste prototüüpimise ja testimisega, et tulemusena välja töötada sobivaima lahenduse ettepanek. Selle ülesande lahendamiseks on Siseministeerium, Häirekeskus ja SMIT koostöös Riigikantselei ja Riigi Tugiteenuste Keskusega ette valmistamas hanget, mille hinnanguline maksumus on 750 000 eurot, kestus 14 kuud ja tööde algus 01.01.2024.

Turukonsultatsioonil soovime:

  • turuosalisi eelseisvast hankest teavitada
  • aru saada, kes võiksid olla turul potentsiaalsed pakkujad
  • aidata neil mõista hankija ambitsioone, eesmärke ja vajadusi
  • saada tagasisidet, mis aitaks meil koostada hanke tehnilist kirjeldust selliselt, et see oleks teostatav
  • innustada turul tegutsejaid oma jõud ühendama

Registreeri oma osalemine hiljemalt 28.08 siin.

Kui sul ei ole võimalik osaleda, siis üritusel jagatavad materjalid ja kokkuvõtte on pärast üritust leitavad siit, samuti saavad need hiljem hankedokumentatsiooni lisana kõigile kättesaadavaks.

Projekti „Uue põlvkonna 112: kaasaegne ligipääsetav hädaabiühendus kõigile“ rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava aastateks 2021– 2027 meetme „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ vahenditest. Meetme elluviija on Riigikantselei. Hanke teenusepakkuja leidmiseks viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus.