Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) tuvastati irdseadme ebakorrektne käsitlemine. Sellest tulenevalt ei olnud võimalik kindlaks teha seadme asukohta ning ohtu sattusid seadmel olnud rahvastikuregistri ajaloolised isikuandmed. Asutusesisese uurimise tulemisel jõuti järeldusele, et irdseade on hävitatud, kuid selle kohta on jäänud dokumendid nõuetekohaselt vormistamata. SMITi peadirektor Ragner Paevere lahkub ametist.

Irdseadmel hoiti peresündmuste ajalooliste dokumentide skaneeringute arhiivikoopiaid. Probleem irdseadmega selgus, kui rahvastikuregistris ei avanenud üks skaneeritud fail ning see oli vaja asendada irdseadmel asuva arhiivikoopiaga. Asendusprotsessi käigus ilmnes, et irdseadme asukohta ei ole võimalik kindlaks teha.

„Olukorra täpsustamiseks korraldasime SMITis uurimise, kus jõudsime järelduseni, et tõenäoliselt on seade hävitatud vähemalt neli aastat tagasi koos teiste rahvastikuregistri migratsiooni käigus kasutusel olnud seadmetega. Kuid selle irdseadme hävitamine jäi nõuetekohaselt vormistamata. Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne, sest seadmel oli SMITi vastutusele antud isikuandmeid sisaldav info. Tänaseks oleme vaadanud andmete käsitlemise põhimõtted põhjalikult üle ja muutnud oma organisatsioonisiseseid protsesse täpsemaks ja töökindlamaks,“ märgib SMITi peadirektor Ragner Paevere. „Sellegipoolest tunnen olukorra ees vastutust ning lahkun ametist. Minu viimane tööpäev on 23. veebruar. Olen kindel, et kolleegid SMITis teevad kõik endast oleneva, et SMIT oleks edaspidi 100-protsendiliselt oma ülesannete kõrgusel,“ ütles Paevere.

Irdseadmel olid aastatest 1926-2006 skaneeringud peresündmuste dokumentidest nagu perekonnakirjad, sünd, abielu, lahutus ja surm. „Seadmel olnud andmete originaalid asuvad paberdokumentidena Rahvusarhiivis. Irdseadmele olid salvestatud isikuandmeid sisaldavate käsikirjaliste dokumentide pildifailid ehk fotokoopiad, mis loodi aastaid tagasi perekonnasündmuste digitaliseerimise eesmärgil,“ ütleb Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, kelle sõnul arhiivikoopiaid sisaldanud irdseadme ebakorrektne käsitlemine rahvastikuregistri toimimist ei mõjutanud.

„Kui selline seade oleks sattunud võõrastesse kätesse, oleks olnud oht, et isikuandmeid võidakse kasutada ebakorrektselt. Irdseadme käsitlemise korrektselt dokumenteerimata jätmine tekitas segadust, mida oleks kahtlemata saanud vältida. Seetõttu on äärmisel oluline, et SMITis on nüüdseks kasutusse võetud meetmed, et sarnaseid olukordi edaspidi ei tekiks. Inimesed on usaldanud riigile oma andmed ja meil on kohustus ning vastutus nende eest kõrgendatud tähelepanuga hoolitseda,“ märgib Küüt.

Ragner Paevere sõnul on SMITi varade utiliseerimise uuendatud juhend kooskõlas NIST (National Institute of Standards and Technology) nõuete ja parima praktikaga tehnoloogiasektoris. Väliste andmekandjate kasutamine isikuandmete hoidmiseks on SMITis täna keelatud. Neid on vajaduse korral lubatud kasutada vaid ajutiseks andmete transpordiks, kuid seda vajadust esineb on äärmiselt harva.

„Eksitus irdseadmega toimus vähemalt neli aastat tagasi. Samas oleme viimaste aastate jooksul pööranud järjest suuremat tähelepanu tööprotsesside kvaliteedile. Eelmisel aastal alustasime ka ettevalmistustega, et taotleda rahvusvaheline infoturbe sertifikaat ISO 27001, mis reguleerib tööprotsesse vastavalt rahvusvahelisele regulatsioonile ja parimale praktikale,“ ütleb Paevere. Sertifikaadi taotlemise eelduseks on suuremahuline audit, mis puudutab kõikide asutuse protsesside ajakohastamist. Infoturbe sertifikaat on planeeritud saada hiljemalt aastal 2023.

SMITi peadirektori ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Uue juhi leidmiseni on SMITi peadirektori kohusetäitjaks tugiteenuste valdkonna asedirektor Agne Aija.