Varjupaiga valdkonna IT arendused

Projekti eesmärk: Rahvusvahelise kaitse valdkonna infosüsteemide järjepidev arendamine ja parimate lahenduste väljatöötamine ning töösse rakendamine.

Projekti tulem: Rahvusvahelise kaitse valdkonna infosüsteemid on järjepidevalt arendatud ja parimad lahendused on välja töötatud. Tegevuste planeerimisel ja tööde läbiviimisel on arvestatud tervikvaatega ja lähtutud valdkonna vajadustest. Kõik vajalikud liidestused EL infosüsteemide ja teiste ametite infosüsteemidega on teostatud ning intsidendid lahendatud.

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2029

Toetuse summa: 2 370 827,20 eurot