Tegevustoetus: ELi infosüsteemide koordineerimine

Projekti eesmärk: Siseturvalisuse valdkonna Euroopa Liidu üleste infosüsteemide arenduste ja juurutamiste ning koostalitlusvõime koordineerimine Eestis.

Projekti tulemus: Siseturvalisuse valdkonna Euroopa Liidu üleste infosüsteemide arendused on tähtaegselt elluviidud.

Projekti periood: 01.06.2023-31.12.2026

Projekti partner: Politsei- ja Piirivalveamet

Toetuse summa: 550 000 eurot