Tegevustoetus: EL infosüsteemide andmekeskuse rent

Projekti eesmärk: ELi suuremahuliste infosüsteemide haldamisega seotud andmekeskuse ülalpidamise tagamine ja rikete korral seadmeruumi toimimiseks vajalike seadmete soetamine.

Projekti tulemus: ELi infosüsteemide andmekeskuse tõrgeteta töö on tagatud.

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2029

Toetuse summa: 628 245 eurot