Tegevustoetus - EKSPO rakenduse ülalhoidmine ja jätkuarendused

Projekti eesmärk ja tulem: EES ja ETIAS juurutamise projekti käigus loodud EKSPO rakenduse ülalhoidmine ning EES, ETIAS ja koostalitlusvõime vajadustest lähtuvate jätkuarenduste realiseerimine ning tekkinud puuduste kõrvaldamine. Tegevuste tulemina on vajalikud arendused teostatud ja süsteemi ülalhoidmine on tagatud.

Elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partner: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Projekti periood: 01.01.2024–31.12.2029

Toetuse summa: 1 300 000 eurot