Tegevustoetus – BRIIS andmekogu ülalpidamiskulud

Projekti eesmärk: BRIIS andmekogu ja serverite toimepidevuse tagamine.

Projekti tulemus: PNR süsteemi ülalpidamine, töökindlus ja toimepidevus on tagatud.

Projekti periood: 01.03.2023-31.08.2029

Toetuse summa: 342 200 eurot