SMIT sai valmis ohutuse infosüsteemi (OIS) kasutuspraktika analüüsi ja prototüübi

SMIT sai valmis ohutuse infosüsteemi (OIS) kasutuspraktika analüüsi ja prototüübi. Projekti eesmärgiks oli leida lahendus OIS süsteemi korrastamiseks ja tõsta kasutajatele pakutava teenuse kvaliteeti.

Projekti raames viidi ohutuse infosüsteemis OIS läbi seniste arenduste kasutatavuse analüüs ning kaardistati ja süstematiseeriti põhilised süsteemi kasutamist takistavad probleemid ning kitsaskohad. Kaardistatud probleemide lahendamiseks töötati välja lahendusettepanekud ja prototüüp, mida senise süsteemi korrastamiseks ja uute arenduste väljatöötamisel arvesse võetakse.

Projekti „Ohutuse infosüsteemi (OIS) kasutuspraktika analüüsimine ja prototüübi loomine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 28 044,90 euroga.