SIRENE töövoo süsteemi (iSpoC), Schengeni infosüsteemi (ESIS, ESIS_ADMIN) ja Interlyysi arendamine

Projekti eesmärk ja tulem: SIRENE töövoo süsteemi (iSpoC) osaline arendamine, liidestumine väliste andmekogudega ja rakendustega ning tööprotsesside automatiseerimine. Schengeni infosüsteemi (ESIS, ESIS_ADMIN) ja Interlyysi arendamine ning nende toimimiseks vajalike jätku- ja hoolduskulude tagamine.


Elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partner: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Projekti periood: 01.01.2023–31.12.2029

Toetuse summa: 1 815 457 eurot