Piirikontrolli infosüsteem on kaasajastatud

Projekti tegevuste tulemusena loodi uus piirikontrolli infosüsteemi PIKO I ja II astme rakendus.

Rakenduse äriloogika ja protsess viidi kooskõlla üleeuroopalise süsteemi Entry-Exit (EES) nõuetega. Turvalist andmevahetust EESiga aitab tagada ühtne riiklik liides (NUI). NUI annab võimaluse talletada EESi saadetavad andmed juhul, kui ühendus kesksüsteemiga ei toimi.

Lisaks loodi näohõive tarbeks hõivetarkvara ja tagati biomeetriahõive lahenduse toimimine piirikontrolli töökohtades.

EES infrastruktuuri majutamiseks renditi nõuetele vastavad andmekeskuste ruumid.

Projekti ISFB-34 „Määruse EL 2017/2226 art 64 (1) ja (2) rakendamine –EES arendustööd“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond kokku 3 516 026,25 euroga.

Projekt kestis 01.05.2019 kuni 31.12.2023.