Ohutuse infosüsteemi (OIS) kasutuspraktika analüüsimine ja prototüübi loomine

Projekti eesmärk on leida lahendus Päästeameti ohutuse infosüsteemi OIS korrastamiseks ja tõsta kasutajatele pakutavat teenusekvaliteeti.

Projekti tulemuseks on analüüsidokument ja kasutajaliidese prototüüp. Analüüsidokumendis on probleemistikust lähtuvalt kirjeldatud süsteemi korrastamiseks pakutava lahenduse idee. Prototüüp illustreerib analüüsidokumendis esitatud lahenduse ülesehitust ja lahendamiseks kasutatavaid vahendeid.

Toetuse summa: 28 044,90 eurot