Näovõrdluse modaalsuse ja tõrkesiirde rakendamine ABIS kesksüsteemis

Projekti eesmärgiks oli ABIS näovõrdluse modaalsuse ja tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajaliku riistvara soetamine, seadistamine ning tarkvara installeerimine.

Projekti tulemina hangiti ja paigaldati ABIS näovõrdluse modaalsuse ja tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajalik riistvara primaarses ja sekundaarses andmekeskuses. Soetatud riistvarale paigaldati tõrkesiirde tarkvara nii krimi- kui ka haldusmoodulis.

Tõrkesiirde lahendus võimaldab tagada ABIS andmekogule määratud turvaklassi.ABIS-e rakendamine tervikuna aitab tõsta isikusamasuse kontrollimise turvalisust, tõsikindlust ja usaldusväärsust, vältida dokumendivõltsingute kasutamist ning tõhustada teadmata kadunud isikute leidmist. Ühtlasi aitab tõsta välispiiri turvalisust ja ennetada seeläbi illegaalset immigratsiooni.

Projekti „Näovõrdluse modaalsuse, sh tõrkesiirde, rakendamine ABIS kesksüsteemis“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 52 179,36 euroga.