Mobiilne operatiivtöö toimib ühtsel kaasaegsel platvormil

Projekti eesmärgiks oli Päästeametile välja arendada uus tehniline platvorm, mis koosneb kesksetest komponentidest ning mida saab tulevikus laiendada ka Politsei- ja Piirivalveameti süsteemidele ja erinevatele vabatahtlikele. Uus süsteemi asendab seni aastatud teeninud vana mGIS lahenduse.

Platvormi kaudu edastatakse operatiivrakendustele ressursside asukohad, staatused ning muid olulisi teateid. Ühtne tehnoloogiline lahendus võimaldab paremini ja tõhusamini koordineerida koostööd operatiivressursse pakkuvate asutuste vahel. Ühtlasi on uut lahendust võimalik laiendada ja tagada parem hooldus ja arendustugi.

Politsei- ja Piirivalveametil, Päästeametil, Häirekeskusel ja kiirabipidajatel tekib ühtne infoväli ressursside asukohtadest ja staatustest. Infovahetus on kiirem ja sihistatum, kõik toimingud päästesündmusele reageerimiseks saab teostada vahetult ja vajalikus asukohas ning spetsiifilisest seadmest sõltumatult.

Kokkuvõttes tõsteti Päästeameti mGIS teenuse võimekust, mis võimaldab abivajajal saada abi kiiremini ja senisest tõhusamini.

Projekti „Mobiilse operatiivtöö tagamine ühtsel kaasaegsel platvormil“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 314 950,43 euroga.