Loodi riikliku rahvusvahelise kaitse andmise register

Projekti raames loodi riikliku rahvusvahelise kaitse andmise register RAKS2, kus menetletakse põhiliselt rahvusvahelise kaitse ja elamisloa taotlusi. Lisaks on registris talletatud kõik rahvusvahelise kaitse ja ajutise kaitse taotlemisega seotud andmed. Biomeetria hõivamiseks kasutatakse tarkvara, mis tagab näopildi ja allkirja kujutise kvaliteedi.

Uus RAKS2 on kaasaegne, töökindel ja funktsionaalne menetlusinfosüsteem, mis vähendab kaitse taotluste menetlusaega ja tõhustab seeläbi märgatavalt PPA ametnike tööaega. RAKS2 võimaldab PPA menetlejail võtta digitaalselt vastu rahvusvahelise või ajutise kaitse taotlusi, teostada taustapäringuid ning menetlustoiminguid, teha otsuseid ja edastada infot seotud registritesse (ETR, RR).

Eesti saab turvalise riigina pakkuda tuge abivajajatele. Põhjaliku taustauuringuga tagatakse ka sisemine julgeolek, sest kõiki taotleja poolt esitatud andmeid analüüsitakse. Neile antakse kaitsestaatus ning kõrge ohutasemega päritoluriikidest inimestele väljastatakse tähtajaline luba.

RAKS2 on kasutuses alates 28.02.2022 ja selle toel on aidatud juba tuhandeid sõjapõgenikke.

Projekti AMIF2018-2 „Rahvusvahelise kaitse menetluse integratsioon Illegaal2 platvormile“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 535 347,26 euroga.