Häirekeskuse 112 ja 1247 kõnede halduse terviklahendus

Projekti eesmärgiks on välja arendada Häirekeskuse kõnede halduse terviklahenduses kõnejuhtimise tarkvara.

Projekti tulemusena asendatakse tänane kolmel karbitootel põhinev kõnede haldus vabavaralise ja hädaabiteadete menetlusega integreeritud lahendusega. Hädaabiteadete menetlemine muutub sujuvamaks, kiiremaks ja tõhusamaks.

Projekti tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

Toetuse summa: 499 680 eurot