Viidi läbi ehitiste riskihinnastamise analüüs

Projekti eesmärgiks oli kaardistada nõuded, mis on vajalikud ehitistele tõese riskihinde leidmiseks ja ohutusalase riskihinnastamise juurutamiseks Päästeametis.

Projekti raames koguti infot ning töötati läbi tööprotsessid, mis puutuvad ehitiste riskihinnastamisega kokku või on selle eelduseks. Tööprotsesside juures vaadati tänast ja tuleviku seisu ning võrdluse käigus kirjeldati tegevused, mis tuleb riskihinnastamise kasutuselevõtmiseks ära teha. Projekti tulem on sisendiks tarkvara arendustöö planeerimisele ja on osaks Päästeameti ohutusjärelevalvealaste teenuste digitaliseerimise protsessist.

Ehitise riskihinnastamise kasutuselevõtt võimaldab tõhustada Päästeameti tööd ja suurendada ohutusalast üldist teadlikkust.

Projekti „Ehitiste riskihinnastamise analüüs“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 37 740 euroga.