SMIT arendas lennuettevõtetele Eesti broneeringuinfosüsteemi

Selle aasta juulis lõppes projekt „Eesti broneeringuinfosüsteemi loomine ja rakendamine“, mille tulemusena valmis PNR infosüsteem, mis võimaldab lennuettevõtetel mugavalt edastada lennureisijate broneeringuinfot Eesti broneeringuinfoüksusele (PIU). Projekti tulemusel saavad nad samuti töödelda kogutud andmeid vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustele ning Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse nõuetele.

Projekti ISFP-24 „Eesti broneeringuinfosüsteemi loomine ja rakendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 2 152 936,76 euroga.

Projekt kestis 01.01.2017 kuni 31.07.2023.

Siseministeerium ja Euroopa Liit