BRIIS andmekogu jätkusuutlikkuse tagamine, infovahetamise võimekuse parandamine ja jätkuarenduste teostamine SMITis

Projekti eesmärk: BRIIS andmekogu jätkusuutlikkuse tagamine. IKT võimekuse arendamine ja tagamine, rahvusvahelise ning riigisisese koostöö ja infovahetuse tõhustamine.

Projekti tulemus: BRIIS andmekogu jätkusuutlikkus on tagatud, infovahetamise võimekus on parandatud ja jätkuarendused on teostatud.BRIIS andmekogu hooldustööd on läbiviidud ning lennuettevõtetega on liidestatud.

Projekti periood: 01.06.2023-31.08.2029

Toetuse summa: 1 746 258 eurot