BMVI/2021/SA/1.5.7/003 - iSPoC + analüüs

Projekti eesmärk ja tulem: Projekti raames analüüsitakse SIRENE töövoo süsteemi iSPOC ning kaardistatakse tööprotsesside automatiseerimise võimalused.

Elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partner: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Projekti periood: 01.03.2023 kuni 31.12.2025

Toetuse summa: 533 672,97 eurot