BMVI/2021/SA/1.5.4/008 - Koostalitlusvõime määruse rakendamise toetamine

Projekti eesmärk ja tulem: Toetada Euroopa Liidu ja Schengeni riike koostalitlusvõime õigusliku raamistiku rakendamisel. Tõhusamalt tuvastada isikuid ja identiteedipettusi erinevate Euroopa Liidu infosüsteemides olevate isikuandmete koondamise ja automaatse võrdlemise abil. Projekti raames luuakse kollaste linkide käsitsi lahendamise võimekus vastavalt koostalitlusvõime õiguslikule raamistikule ning koolitatakse identiteedi andmeid töötlevaid ametnikke. Kollane link tekib Euroopa Liidu infosüsteemidesse andmete sisestamisel ja muutmisel, kui identiteedi andmetes tuvastatakse ebakõla.

Elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partner: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Projekti periood: 01.01.2023 kuni 31.12.2025

Toetuse summa: 1 091 254,56 eurot