Analüüs andmete migratsiooniks pildiserverist ABIS-esse

Projekti eesmärgiks oli UUSIS pildiserveri andmestruktuuri ühildamine ABIS andmestruktuuriga, et edaspidi oleks võimalik biomeetrilised andmed migreerida ABIS süsteemi. UUSIS-es sisalduvate biomeetriliste andmete migratsioon ABIS süsteemi on eelduseks, et ABIS süsteemi funktsionaalsust saaks kasutada biomeetriliste andmete võrdlemiseks.

Projekti tulemusena valmistati ette ja planeeriti UUSIS pildiserveri andmete migreerimine ABIS süsteemi. See võimaldab haldusmenetluse toimingute käigus isikusamasuse tuvastamise protsesse nõuetekohaselt läbi viia, täiustada ja optimeerida.

Projekti „Analüüs andmete migratsiooniks pildiserverist ABIS-esse“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 65 047,44 euroga.