DELTA dokumendihaldussüsteem

Dokumendihaldustarkvara DELTA tutvustus

DELTA on loodud organisatsiooni dokumendihalduse töövahendiks, milles on realiseeritud dokumendi elukäigu jaoks vajaminev funktsionaalsus. Lisaks Siseminiteeriumi haldusalale on DELTA juurutatud ka Justiitsministeeriumi haldusalas.

Kuigi DELTA loodi eelkõige Siseministeeriumi vajadusi silmas pidades, on kasutajatelt kogutud vajaduste info piisavalt üldine, et DELTA oleks oluliste muudatusteta rakendatav ka teistes asutustes. DELTA-l on lihtne ja kasutajasõbralik kasutajaliides. Ühe kliki kaugusel on kasutajaga seotud menetluses olevad dokumendid ning samas on võimalus avada ka kogu struktuuripuu kõigi oma sarjadega.

DELTA-l on paindlik kasutajaõiguste süsteem, mis võimaldab piirata dokumendi nägemist või muutmist vastavalt vajadusele.

DELTA võimaldab faile muuta MS Office’i või OpenOffice’i dokumente kasutades lokaalset tarkvara. Samuti on võimalik e-posti kliendi vahendusel edastada kirju otse DELTAsse:

Dokumenti on võimalik otsida nii metaandmete järgi kui täistekstiotsinguga, mis hõlmab ka lisatud failide sisu. Tihti kasutatavaid otsinguid on võimalik salvestada.

Dokumendi elutsükkel Deltas on reguleeritud töövoogudega. Töövoogudena on kirjeldatud kõik dokumentidega seotud ülesanded. Üksikutest töövoogudest on võimalik vastavalt läbiviidavatele menetlusprotsessidele eelseadistada terviktöövooge.

DELTA on veebipõhine rakendus Alfresco platvormil. Arhitektuuriliselt koosneb süsteem kolmest komponendist:

Olemasolev baasrakendus on realiseeritud koostöös AS Nortal'iga (endisenimega AS Webmedia).

Litsentseerimine

Tarkvara põhineb Alfresco platvormil, millele kohalduvad GPL v2 (GNU General Public License) litsentsitingimused. Iga käesoleva tarkvara allalaadinud isik on kohustatud eelnimetatud litsentsitingimustest lähtuma.

GPLv2 olulisemad tingimused on järgmised:

GPL litsentsi tingimustega saab tutvuda aadressil: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ei vastuta käesoleva tarkvara lähtekoodi allalaadinud isikute GPL litsentsitingimuste edasise täitmise eest ega paku tarkvarale tehnilist tuge.

Alfresco litsentseerimispoliitikaga saate tutvuda aadressil: http://www.alfresco.com/legal/licensing/

Allalaadimine

Tarkvara kood on avalikustatud Bitbucket-i keskkonnas:

https://bitbucket.org/smitdevel/delta/src

Juhendid, spetsifikatsioonid ja binaarsed paketid asuvad:

https://bitbucket.org/smitdevel/delta/downloads

Seotud tarkvarad

DELTAga seotud tarkvarad on Bitbucketist leitavad SMIT DEVEL nimelise kasutaja alt:

https://bitbucket.org/smitdevel

Delta tarkvaraarendus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest.

Euroopa Regionaalarengu Fond